NOUTĂȚI

  • 2023-05-30

    Lumea colorată a copiilorCâtă bucurie, inocenţă şi culoare în curtea grădiniţei King George...

  • 2023-05-29

    Fairy Tale Theater: Hansel and Gretel and the Creepy Wooods…With their English teacher, Anca Vasil...

  • 2023-05-26

    LICEUL TEORETIC INTERNAŢIONAL KING GEORGE dă startul înscrierilor pentru anul şcolar 2023-2024Li...

RESPONSIBILITY

Creativity   Risponsibility   Excellence in education   Diversity

Curriculum

Școala Internațională King George alege să urmeze curriculum-ul național, făcând posibilă astfel participarea copiilor la examenele naționale și, în același timp, la examenele de competență lingvistică corespunzătoare nivelelor de studiu și standardelor internaționale de evaluare.

În același timp, prin cele două variante de predare propuse, sistemul de predare bilingv-engleză și respectiv, sistemul de predare intensiv-engleză, este facilitat succesul elevilor în școli internaționale, atât din țară, cât și din străinătate.

Programa școlară, prin ariile curriculare (limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, om și societate, educație fizică, sport și sănătate, arte, tehnologii, consiliere și orientare) și, respectiv, disciplinele de studiu obligatorii și disciplinele opționale, urmărește realizarea profilului de formare a copilului care finalizează ciclul primar, profil determinat de competențe cheie specifice.

Curriculum-ul se referă la procesul de predare - învățare, la toate oportunitățile de educație formală și informală pe care instituția de învățământ le oferă elevilor. Misiunea noastră este de a le oferi elevilor educație la cele mai înalte standarde internaționale, de a-i forma pentru viitor și de a le oferi informații utile, de a-I încuraja să gândească critic, să pună întrebările corecte pentru a primi răspunsurile potrivite, pregătindu-I astfel pentru a avea succes în orice domeniu în care vor profesa și în orice situație cu care se vor confrunta ca și adulți. De asemenea, ne dorim ca elevii noștri să devină adepții învățării continue, alegând să se informeze și să învețe pe tot parcursul vieții.

Bazându-ne pe toate aceste premise, abordarea învățării are în vedere o programă școlară care să fie accesibilă, coerentă, echilibrată, diferențiată, extinsă.